Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Uem header

UEM

Espectroscopia Molecular

Técnicas

 • RMN Resonancia magnética nuclear
 • Espectrometría de masa
 • Análise térmica
 • Análise infravermella
 • Medidas de CD-ORD

Servizos

Para resonancia magnética nuclear

 • Espectros monodimensionais (1H, 13C, 31P, 19F) e bidimensionais de rutina (COSY, HSQC, HMBC, NOESY, ROESY, TOCSY, J-HMBC...)
 • Criosonda para experiencias de alta sensibilidade ( 1H e 13C, 500 MHz)
 • Sonda BBFO para RMN multinuclear (1H, 19F e frecuencias entre 31P e 15N, 400 MHz)
 • Sonda HR-MAS para RMN de semisólidos. Aplicacións en química combinatoria, polímeros, xeles, líquidos iónicos, compostos parcialmente insolúbeis , análise de tecidos animais e vexetais, microbioloxía, oncoloxía, análise de solos ou análise de alimentos (1H, 13C , 400 MHz).
 • Experiencias a alta e baixa temperatura
 • Experiencias de difusión (DOSY)
 • RMN NoD (espectroscopia sen deuterio)
 • Espectroscopia CEST (Chemical Exchange Saturation Transfer)
 • Autoservizo para usuarios da UDC (consúltense condicións)

Para espectrometría de masas

 • Espectros rutineiros por ionización electrónica (EI), baixa resolución, até m/z 1000 (TraceMS)
 • Espectros rutineiros por ionización química (CI), baixa resolución, até m/z 1000 (TraceMS). Gases de ionización dispoñibles: metano, amoníaco
 • Espectros rutineiros L-SIMS/FAB en baixa resolución e alta resolución (MAT95XP). Rango estándar de traballo até m/z 2500; analízanse ocasionalmente valores m/z superiores, aínda que adoitan considerarse fóra do rango práctico da técnica
 • Espectros por ionización electrónica en alta resolución (MAT95XP)
 • Ensaios GC-MS segundo especificación do usuario
 • Análises de masa exacta mediante ionización por electrospray e ionización química a presión atmosférica, ESI-TOF e APCI-TOF (QStar Elite)
 • Análises LC/MS e análises de fragmentación LC/MS/MS empregando ionización por electrospray, ESI, e ionización química a presión atmosférica, APCI (QStar Elite)
 • Análises MALDI-TOF (Voyager DE STR)
 • Análises MALDI-TOF PSD (Voyager DE STR)

A instrumentación coa que recentemente se ampliou o laboratorio de espectrometría de masas permite soportar unha ampla gama de aplicacións, baseadas tanto en cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas como en técnicas MALDI. Pregámoslle aos usuarios que contacten co laboratorio para discutirmos a viabilidade das aplicacións que resultaren do seu interese.

Para FTIR

 • Espectros FTIR de infravermello medio (400 a 4000 cm-1) en pastilla de KBr ou en disolución
 • Preparación de pastillas de KBr
 • Cela para gases
 • Análises de hidrocarburos totais en auga
 • Acoplamento a equipo de ATG para análises de gases de descomposición
 • Autoservizo para usuarios UDC
 • Accesorio ATR (incluíndo xanelas de KRS5)

Para ATG

 • Realización simultánea de análise termogravimétrica (ATG) e análise térmica diferencial (ATD), até 1000ºC (consulte a posibilidade de temperaturas superiores)
 • Dispoñibilidade de atmosfera inerte (N2) ou oxidante (aire)
 • Cápsulas de alúmina ou platino
 • Rexistro en continuo do espectro FTIR dos gases de descomposición (EGA)