Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Uaa header

UAA

Análise de Augas

Técnicas

 • Electrometría (ELM) pH e conductividade
 • Gravimetría (GRA) residuo seco e sólidos en suspensión
 • Cromatografía iónica constituíntes inorgánicos non metálicos: (F-, Cl-, Br-, PO43-, NO2-, NO3- e SO42-)
 • Espectrometría de plasma-masas (ICP-MS) metales e metaloides
 • Pirólise-espectrometría de masas de relacións isotópicas (EMRI) 18O, 2 H
 • Cromatografía de gases-espectrometría de masas (CG-MS) HAP totais, COV totais, PCB, BTEX, organoclorados, organofosforados e piretroides
 • Espectrometría infravermella (IR) COD, COT
 • Cromatrografía de gases-detector de ionización de chama (CG-FID) hidrocarburos
 • Cromatografía líquida de alta eficacia carbamatos
 • Colorimetría amonio, cor, alcalinidade, dureza, cloruros, sulfatos, DQO
 • Análise de fluxo continuo cianuro total, nitróxeno total disolto, deterxentes e índice de fenois
 • Turbidez
 • DBO

Servizos

 • Análise de augas para o consumo humano, balnearios e residuais.
 • Determinación de propiedades físico-químicas: pH, conductividade, residuo seco, sólidos en suspensión, cor, alcalinidade total, turbidez, dureza, oxidabilidade ao KMnO4, contido en carbonatos, bicarbonatos e DQO.
 • Determinación de constituíntes inorgánicos non metálicos: anións (F--, Cl--, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-), amonio, cianuros, nitróxeno total, nitróxeno total oxidable, ademais de fenois, e deterxentes.
 • Determinación de metais e metaloides disoltos e/ou totais mediante espectrometría de plasma-masas.
 • Determinación de compostos orgánicos: carbono orgánico total (TOC), carbono orgánico disolto, hidrocarburos aromáticos policíclicos, praguicidas organoclorados, triazinas, carbamatos.
 • Análises de compostos orgánicos volátiles (COV) mediante a técnica purge and trap, acoplada a cromatografía de gases e espectrometría de masas de trampa iónica.
 • Análises de policlorobifenilos (PCBs) mediante extracción líquido-líquido, seguida de cromatografía de gases, acoplada a espectrometía de masas de trampa iónica mediante a técnica de MS-MS en tándem.
 • Análises de policlorodibenzodioxinas/furanos, compostos fenólicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), determinación de hidrocarburos totais, mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas de trampa iónica
 • Análise de herbicidas e insecticidas mediante extracción líquido-líquido seguida de PTV-cromatografía adaptada a espectrometría de masas de trampa iónica
 • Análises de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno e xilenos)
 • Determinación de isótopos estables por pirólise: 2H/1H, 18O/16O.