Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Deadlines

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Prazos

Información sobre os tempos de resposta

Neste documento preséntanse os seguintes datos para cada un dos ensaios dos Servizos de Apoio á Investigación da UDC:

Tempo de resposta obxectivo. Indica o obxectivo anual fixado polo laboratorio para a media do tempo de resposta de cada técnica. O tempo de resposta para unha mostra ou lote de mostras en particular depende de diversos factores e pode ser inferior ou superior ao obxectivo establecido para a media.

Prazo máximo de entrega. Prazo máximo en que o laboratorio se compromete a proporcionar os resultados ou, cando a entrega non resulte posible por algunha razón xustificada, a pórse en contacto co usuario expondo as causas do atraso e notificando un novo prazo. O laboratorio poderá tamén comunicar un prazo específico no intre de recibir a solicitude de análise, tendo en conta os ensaios solicitados, o número de mostras, a carga de traballo e os recursos dispoñibles. Igualmente, comunicarase un prazo específico para os supostos non considerados neste documento, ben como para os ensaios realizados baixo orzamento ou convenio.

Os tempos medios e prazos de resposta exprésanse en días. Os valores inferiores a 15 corresponden a días laborables, os restantes valores corresponden a días naturais. Cando se soliciten varios ensaios para unha mostra, o prazo global corresponderá ao maior dos prazos de cada ensaio individual.

Agradeceremos aos usuarios que contacten co laboratorio responsable de cada ensaio en relación con aqueles proxectos que presenten requirimentos específicos.

Análise de Augas

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Bicarbonatos en augas 30 45
Carbonatos en augas 30 45
Carbono orgánico disolto 30 45
Carbono orgánico total 30 45
Anións por cromatografía Iónica 30 45
Cianuro total 20 45
Deterxentes aniónicos 20 45
Índice de fenois 25 45
Nitróxeno total 25 45
Alcalinidade por colorimetría 15 45
Aldehidos en AUS32 15 15
Amonio 20 45
Biuret en AUS32 15 15
Cloruros por colorimetría 20 45
Cor 20 45
DQO 25 45
Nitróxeno total oxidable 25 45
Fosfato en AUS32 15 15
Sulfatos por colorimetria 20 45
Isótopos estables, augas 25 40 (hasta 50 muestras)*
Metais e metaloides disoltos 45 60 (hasta 50 muestras)
90 (hasta 100 muestras)
120 (más de 100 muestras)
Metais e metaloides totais 50 60 (hasta 50 muestras)
90 (hasta 100 muestras)
120 (más de 100 muestras)
Alcalinidade amoniacal en AUS32 15 15
Condutividade 7 15
Curva de neutralización 30 45
DBO5 30 45
pH 7 15
Residuo seco 110 ºC 30 45
Residuo seco 180 ºC 30 45
Sólidos en suspensión 7 15
Turbideza 30 45
* Unha determinación por mostra

Análise Estrutural

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Calcinación 2 5 (hasta 20 muestras)
Densidade 2 5 (hasta 20 muestras)
Determinación da superficie específica BET 10 15 (hasta 10 muestras)
Difracción de RX Monocristal 20 30 (hasta 20 muestras)
Difracción de RX en po 5 10 (hasta 20 muestras)
Análise térmica (DSC/TG) 5 10 (hasta 10 muestras)
Fluorescencia de RX 10 20 (hasta 15 muestras)
Granulometría láser 10 15 (hasta 20 muestras)
Gravimetría 3 10 (hasta 20 muestras)
Humidade 2 5 (hasta 20 muestras)
Moenda 5 10 (hasta 20 muestras)
pH 2 5 (hasta 20 muestras)
Retido pola peneira 5 10 (hasta 20 muestras)

Bioloxía Molecular

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Bioanalizador 5 7
Cuantificación espectrofotométrica 2 7
Cuantificación por electroforese 7 12
Cuantificación por fluorometría 3 7
Extracción ADN 7 12
GeneChip Affymetrix 7 12
PCR 9 12
PCR cuantitativa 7 12
Secuenciación de DNA 7 12

Espectrometría de Plasma-Masas

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
HPLC-ICPMS 45 60 (hasta 50 muestras)
120 (hasta 100 muestras)
180 (más de 100 muestras)
ICP-P disolto 30 45(hasta 50 muestras)
60 (hasta 100 muestras)
90 (más de 100 muestras)
ICP-P total 50 60 (hasta 50 muestras)
90 (hasta 100 muestras)
120 (más de 100 muestras)
ICP-MS con preparación 50 60 (hasta 50 muestras)
90 (hasta 100 muestras)
120 (más de 100 muestras)
ICP-MS sen preparación 30 45 (hasta 50 muestras)
60 (hasta 100 muestras)
90 (más de 100 muestras)
Ablación láser 45 60 (hasta 50 muestras)
120 (hasta 100 muestras)
180 (más de 100 muestras)

Espectroscopia Molecular

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Análise termogravimétrica 30 12 (hasta 6 muestras)
21 (hasta 12 muestras)
60 (hasta 30 muestras)
Dicroísmo circular/Dispersión óptica rotatoria 5 12 (hasta 6 muestras)
Espectrometría de masas 5 12 (hasta 6 muestras)
Espectroscopia de infravermello 7 12 (hasta 6 muestras)
Índice de refracción 7 12 (hasta 6 muestras)
Resonancia magnética nuclear 2 12 (hasta 6 muestras)

Microscopia

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Microscopia confocal (mostras biolóxicas) 5 15
Microscopia confocal (materiais) 5 15
Microscopia electrónica de transmisión 16 30
Microscopia electrónica de varrido 16 30
Preparación de mostras 20 30

Técnicas Cromatográficas

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Bifenilos indicadores 30 120
Biotoxinas 20 45
CGMS 50 120
Dioxinas e PCB 30 120
Emerxentes 30 60
HAP 50 90
HOI 50 90
HPLC 25 45
HPLC-MS 25 45
Micotoxinas 30 60
Orgánicos volátiles 90 120
Organoclorados 60 120
Pigmentos 90 120
Praguicidas 90 120

Técnicas Instrumentais de Análise

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Análise elemental 15 15 (hasta 10 muestras*)
40 (hasta 50 muestras*)
Carbono orgánico total para sólidos 20 40 (hasta 50 muestras*)
Isótopos estables, delta 13C 25 40 (hasta 100 muestras*)
Isótopos estables, delta 15N 25 40 (hasta 100 muestras*)
Isótopos estables, delta 15N e 13C 25 40 (hasta 100 muestras*)
Isótopos estables, delta 18O 25 40 (hasta 50 muestras*)
Isótopos estables, delta H 60 90 (hasta 50 muestras*)
* Unha determinación por mostra