Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Um header

UM

Microscopia

Técnicas

 • Microscopia electrónica de varrido
 • Microscopia electrónica de transmisión
 • Microscopia confocal

Servizos

 • A preparación de mostras para a súa posterior observación e estudo mediante microscopia electrónica, tanto de varrido como de transmisión.
  • Recubrimento de carbono mediante evaporación catódica e recubrimento con metais mediante electrodeposición.
  • Fixación química, deshidratación, deshidratación en punto crítico, inclusión de mostras en resinas, obtención de cortes semifinos e ultrafinos, e tinguidura das seccións.
 • Observacións de microscopia electrónica de varrido en modo de detección de electróns secundarios, o que permite observar a morfoloxía e o relevo das superficies, sen necesidade de puír a mostra.
 • Observacións de microscopia electrónica de varrido en modo de detección de electróns retro-dispersados para conseguir un maior contraste composicional e contraste topográfico.
 • Realización de microanálises químicas cualitativas ou semicuantitativas por enerxía de raios X dispersados, o que permite coñecer a composición química da mostra en observación, para elementos desde o boro (B). Posibilidade de realizar mapementos de raios X da zona observada, e análises en liña.
 • Observacións de microscopia electrónica de transmisión de alta resolución, con posibilidade de realización de microanálises químicas: determinación de tamaños submicrométricos, determinación de estruturas até o nivel da cela elemental, e detección de defectos cristalográficos até niveis atómicos.
 • Observación de microscopia electrónica de transmisión en modo de difracción de electróns, do que se obteñen: diagramas de difracción en rexións nanométricas, análises de cristalinidade e determinación cristalográfica.
 • Revelado de placas dos microscopios electrónicos de transmisión, no laboratorio fotográfico.
 • Observación e caracterización morfolóxica de todo tipo de mostras orgánicas, inorgánicas e biolóxicas mediante microscopia confocal. Adquisición de series multidimensionais (área de imaxe, altura, tempo, lonxitude de onda).
 • Análise mediante microscopia confocal de procesos bioquímicos mediante o seu seguimento con trazadores fluorescentes, estudos inmunocitoquímicos.
 • Observación e caracterización de mostras de materiais. Análise da organización e distribución de polímeros e materiales que incorporen substancias fluorescentes
 • Medida mediante microscopia confocal de materiais de perfiles, áreas, volumes e rugosidades de materiais, xeración de animacións 4D.
 • Elaboración de materiais informáticos e gráficos correspondentes ás observacións de microscopia electrónica.
 • Asesoría sobre técnicas de microscopia electrónica tanto de preparación de mostras como de condicións óptimas de observación axeitadas en cada problema.