Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Um header

UM

Microscopia

Técnicas

  • MEV Microscopia electrónica de varrido
  • MET Microscopia electrónica de transmisión
  • Confocal Microscopia confocal biolóxica e de materiais
  • AFM Microscopio de Forza Atómica

Servizos

Asesoramento sobre as distintas técnicas de  Microscopia dispoñibles, tanto no que respecta á de preparación de mostras como no relativo ás condicións óptimas de observación

Observacións a nivel micro e  nanométrico da morfoloxía e o relevo das superficies, así como da súa  ultraestrutura, tanto para mostras biolóxicas como de materiais.

Realización de  microanálises químicas cualitativas ou  semicuantitativas puntuais por enerxía de raios X dispersados sen alteración da mostra e asociados a zonas concretas da mesma.

Observación e caracterización morfolóxica de todo tipo de mostras orgánicas, inorgánicas e biolóxicas que incorporen substancias fluorescentes mediante  Microscopia  Confocal. Adquisición de series  multidimensionais (área de imaxe, altura, tempo, lonxitude de onda).

Caracterización de perfís, áreas, volumes e rugosidades de materiais mediante  Microscopia  Confocal de Materiais.

Realización de medidas  tridimensionais a escala  namométrica mediante  Microscopia de Forza Atómica asociadas ás propiedades eléctricas, mecánicas etc. dos materiais