Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Ubm header

UBM

Bioloxía Molecular

Técnicas

 • Sec. ADN Secuenciación de ADN e xenotipado: permiten realizar varias aproximacións á análise do ADN de distintos organismos.
 • PCR Reación en cadea de polimerase (PCR) cuantitativa en tempo real: asesoramento de deseño experimental.
 • EFC Electroforese de ADN, ARN e proteínas no bioanalizador:permite a súa cuantificación e visualización.

Servizos

Dada a variedade e complexidade da instrumentación científica de que está dotada, son múltiples as posibilidades de realización de técnicas relacionadas coa Bioloxía Molecular, que se estudarían en cada caso concreto.

En particular o servizo permite levar a cabo as seguintes técnicas:

 • Extracción e cuantificación de ADN, xenómico e  plasmídico, e de ARN total.
 • Análise cuantitativa e cualitativa de ácidos nucleicos (ADN e  ARN) e proteínas mediante  absorbancia (NanoDrop),  fluorescencia  Qubit 2.0) e chips ( Bioanalyzer 2100).
 • Amplificación de secuencias de ADN mediante PCR, purificación e cuantificación de produtos de PCR.
 • Secuenciación de ADN ( Sanger), sobre distinto material xenético, como produtos de  PCR,  plásmidos,  cósmidos,  fagos,  BAC…
 • Xenotipado de marcadores moleculares de ADN (RFLP,  STR,  SNP,  AFLP…).
 • Ensaios de  PCR cuantitativa en tempo real: estudos de expresión  xénica,  SNP,  xenotipado con sondas Taqman, cuantificación absoluta…
 • Ensaios de HRM mediante PCR cuantitativa en tempo real.
 • Sistema  Affymetrix de marcaxe, hibridación e lectura de  microarrays de ADN. Análise de imaxes para a obtención de resultados numéricos utilizando programas informáticos específicos.
 • Control de calidade (integridade) de mostras de ARN para utilizar en experimentos de  microarrays de ADN.
 • Identificación xenómica de microorganismos mediante secuenciación da rexión ADNr 16 S
 • Identificación do sexo en aves mediante análises de ADN.