Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Deadlines

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Prazos

Información sobre os tempos de resposta

Neste documento preséntanse os seguintes datos para cada un dos ensaios dos Servizos de Apoio á Investigación da UDC:

Tempo de resposta obxectivo. Indica o obxectivo anual fixado polo laboratorio para a media do tempo de resposta de cada técnica. O tempo de resposta para unha mostra ou lote de mostras en particular depende de diversos factores e pode ser inferior ou superior ao obxectivo establecido para a media.

Prazo máximo de entrega. Prazo máximo en que o laboratorio se compromete a proporcionar os resultados ou, cando a entrega non resulte posible por algunha razón xustificada, a pórse en contacto co usuario expondo as causas do atraso e notificando un novo prazo. O laboratorio poderá tamén comunicar un prazo específico no intre de recibir a solicitude de análise, tendo en conta os ensaios solicitados, o número de mostras, a carga de traballo e os recursos dispoñibles. Igualmente, comunicarase un prazo específico para os supostos non considerados neste documento, ben como para os ensaios realizados baixo orzamento ou convenio.

Os tempos medios e prazos de resposta exprésanse en días. Os valores inferiores a 15 corresponden a días laborables, os restantes valores corresponden a días naturais. Cando se soliciten varios ensaios para unha mostra, o prazo global corresponderá ao maior dos prazos de cada ensaio individual.

Agradeceremos aos usuarios que contacten co laboratorio responsable de cada ensaio en relación con aqueles proxectos que presenten requirimentos específicos.

Análise de Augas

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Carbonatos e bicarbonatos en augas 30 45
Carbono orgánico disolto 35 45
Carbono orgánico total 35 45
Anións por cromatografía Iónica 30 45
Cianuro total 25 45
Deterxentes aniónicos 30 45
Índice de fenois 30 45
Nitróxeno total 40 45
Alcalinidade por colorimetría 20 A consultar
Aldehídos 15 A consultar
Amonio 30 45
Biuret 15 A consultar
Cloruros 20 A consultar
Cor 30 45
DQO 30 45
Nitróxeno total oxidable 25 A consultar
Fosfato total 15 A consultar
Sulfatos por colorimetría 20 A consultar
Isótopos estables, augas 45 40 (hasta 50 muestras)*
Metais e metaloides disoltos 35 60 (hasta 50 muestras)
90 (hasta 100 muestras)
120 (más de 100 muestras)
Metais e metaloides totais 45 60 (hasta 50 muestras)
90 (hasta 100 muestras)
120 (más de 100 muestras)
Alcalinidade amoniacal 15 A consultar
Condutividade 30 45
Curva de neutralización 30 45
DBO5 35 45
pH 30 45
Residuo seco 110 ºC 30 45
Residuo seco 180 ºC 30 45
Sólidos disoltos totais 30 45
Sólidos en suspensión 30 45
Turbideza 35 45
* Unha determinación por mostra

Análise Estrutural

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Calcinación 25 30 (hasta 10 muestras)
Densidade 25 45 (hasta 10 muestras)
Determinación da superficie específica BET 20 90 (hasta 20 muestras)
Difracción de RX Monocristal 15 180 (hasta 10 muestras)
Difractometría de monocristal, baixa temperatura 15 A consultar
Difractometría de monocristal, temperatura ambiente 60 A consultar
Difracción de RX en po 10 30 (hasta 10 muestras)
Difractometría de pó, identificación de fases 15 A consultar
Difractometría cuantitativa 15 A consultar
Análise térmica (DSC/TG) 25 90 (hasta 10 muestras)
Fluorescencia de RX 15 60 (hasta 15 muestras)
FRX cuantitativa 10 A consultar
FRX semicuantitativa 15 A consultar
Fusión alcalina (disolución) 20 A consultar
Fusión alcalina (perla) 20 A consultar
Granulometría láser 15 A consultar
Granulometría láser CCD 25 A consultar
Granulometría láser (túnel) 30 A consultar
Gravimetría 20 60 (hasta 10 muestras)
Humidade 30 30 (hasta 5 muestras)
Microfluorescencia de RX, imaxe 7 A consultar
Microfluorescencia de RX, puntual 3 A consultar
Moenda 5 90 (hasta 20 muestras)
pH 20 30 (hasta 10 muestras)
Retido pola peneira 15 120 (hasta 20 muestras)

Bioloxía Molecular

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Análise de fragmentos 10 12
Bioanalizador 5 7
Bioanalizador ADN 3 7
Bioanalizador ARN 3 7
Bioanalizador específico 5 7
Bioanalizador de proteínas 5 A consultar
Cuantificación por Electroforese 1-14 mostras 3 7
Cuantificación por Electroforese 14-19 mostras 3 12
Cuantificación espectrofotométrica 2 7
Cuantificación por electroforese 7 12
Cuantificación por fluorometría 3 7
Extracción ADN 3 12
Extracción de ARN 7 12
Extracción de ADN de tecidos 3 12
Extracción de ADN outros 20 12
Extracción de ADN plasmídico 7 12
GeneChip Affymetrix 7 12
Genepix 3 A consultar
Identificación de microorganismos 7 12
PCR 5 12
PCR cuantitativa sondas específicas 15 12
PCR cuantitativa 7 12
PCR cuantitativa SybrGreen 7 12
Purificación PCR columnas 5 7
Purificación PCR enzimática 5 7
Purificación PCR outros 3 7
Secuenciación de DNA 7 12
Sexado de aves 7 12

Espectrometría de Plasma-Masas

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Análise directa de mercurio 35 60 (hasta 50 muestras)
90 (hasta 100 muestras)
120 (más de 100 muestras)
HPLC-ICPMS 45 60 (hasta 50 muestras)
120 (hasta 100 muestras)
180 (más de 100 muestras)
ICP-P disolto 45 45(hasta 50 muestras)
60 (hasta 100 muestras)
90 (más de 100 muestras)
ICP-P total 45 45 (hasta 50 muestras)
60 (hasta 100 muestras)
90 (más de 100 muestras)
ICP-MS con preparación 45 60 (hasta 50 muestras)
90 (hasta 100 muestras)
120 (más de 100 muestras)
ICP-MS con preparación (Disolventes Orgánicos) 25 A consultar
ICP-MS sen preparación 45 45 (hasta 50 muestras)
60 (hasta 100 muestras)
90 (más de 100 muestras)
Ablación láser 20 60 (hasta 50 muestras)
120 (hasta 100 muestras)
180 (más de 100 muestras)

Espectroscopia Molecular

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Espectrometría de masas 4 12 (hasta 6 muestras)
Espectroscopia de infravermello 5 12 (hasta 6 muestras)
Índice de refracción 7 12 (hasta 6 muestras)
Resonancia magnética nuclear 5 12 (hasta 6 muestras)

Microscopia

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Análise de imaxe 20 A consultar
Microscopia confocal (mostras biolóxicas) 2 15
Microscopia confocal (materiais) 2 15
Microscopía de forza atómica 20 A consultar
Microscopia electrónica de transmisión 12 30
Microscopia electrónica de varrido 12 30
Microscopía electrónica de varrido de emisión de campo 16 A consultar

Técnicas Cromatográficas

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Bifenilos indicadores 55 120
Biotoxinas 20 45
CGMS 50 120
GCMS-LR 20 A consultar
Dioxinas e PCB 55 120
Emerxentes 60 60
HAP 50 90
HOI en augas 25 A consultar
HOI en sólidos 50 A consultar
HPLC 45 45
HPLC-MS A consultar A consultar
Micotoxinas 35 60
Orgánicos volátiles 60 120
Organoclorados 60 120
Pesticidas organoclorados en augas 30 A consultar
Pesticidas organoclorados en sólidos 60 A consultar
Praguicidas 30 120

Técnicas Instrumentais de Análise

Técnica Tempo de resposta obxectivo Prazo máximo de entrega
Análise elemental 45 15 (hasta 10 muestras*)
40 (hasta 50 muestras*)
Carbono orgánico total para sólidos 40 40 (hasta 50 muestras*)
Isótopos estables, delta 13C en carbonatos 60 60
Isótopos estables, delta 18O en carbonatos 60 60
Cromatografía de Gases - Combustión - EMRI 120 120
Isótopos estables, delta 13C 40 40 (hasta 100 muestras*)
Isótopos estables, delta 15N 40 40 (hasta 100 muestras*)
Isótopos estables, delta 15N e 13C 60 40 (hasta 100 muestras*)
Isótopos estables, delta 18O 60 40 (hasta 50 muestras*)
Isótopos estables, delta H 60 90 (hasta 50 muestras*)
Isótopos estables, delta 2H y 18O 60 60
* Unha determinación por mostra