Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Análise De Augas

  • Tarifas para empresas e outros organismos privados de investigación (Prezos sen IVE).
  • As actividades marcadas con * non están amparadas pola acreditación de ENAC.
  • Os ensaios de pH, condutividade, amonio, materia en suspensión, DBO-5, DQO en augas continentais non tratadas están acreditados pola ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN conforme aos criterios recollidos na norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 co número de expediente 725/LE1798. O alcance da acreditación pode consultarse no anexo técnico vixente na páxina web de ENAC (http://www.enac.es).

8.1

ENSAIOS ACREDITADOS EN AUGAS CONTINENTAIS NON TRATADAS

8.1.1

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

8.1.1.1 pH, augas continentais non tratadas, por mostra 9,45 €
8.1.1.2 Condutividade, augas continentais non tratadas, por mostra 9,45 €
8.1.1.3 Materia en suspensión (sinxelo), augas continentais non tratadas, por mostra 9,00 €
8.1.1.4 DQO, augas continentais non tratadas, por mostra 16,75 €
8.1.1.5 DBO-5, augas continentais non tratadas, por mostra 21,27 €

8.1.2

CONSTITUÍNTES INORGÁNICOS NON METÁLICOS

8.1.2.1 Amonio, augas continentais non tratadas, por mostra 12,30 €

8.2

ENSAIOS NON ACREDITADOS

8.2.1

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

8.2.1.1 pH, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 9,45 €
8.2.1.2 Condutividade, en augas diferentes de augas continentais non tratadas,  por mostra* 9,45 €
8.2.1.3 Residuo seco 180 ºC (sinxelo), por mostra* 6,12 €
8.2.1.4 Residuo seco 110 ºC (sinxelo), por mostra* 6,12 €
8.2.1.5 Materia en suspensión, en augas diferentes de augas continentais non tratadas (sinxelo), por mostra* 9,00 €
8.2.1.6 Sólidos disoltos por gravimetría (sinxelo) por mostra* 9,00 €
8.2.1.7 Materia en suspensión e sólidos disoltos por gravimetría (sinxelo), en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 9,00 €
8.2.1.8 Cor, por mostra* 12,30 €
8.2.1.9 Turbidez, por mostra* 10,50 €
8.2.1.10 Carbonatos e bicarbonatos por valoración potenciométrica, por mostra* 12,00 €
8.2.1.11 DQO, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 16,75 €
8.2.1.12 DBO-5, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 21,27 €

8.2.2

CONSTITUÍNTES INORGÁNICOS NON METÁLICOS

8.2.2.1 Anións: Cl-, Br-, NO-2, NO-3, SO-24, F-, PO-34, por mostra* 12,84 €
8.2.2.2 Amonio, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 12,30 €
8.2.2.3 Cianuro total, por mostra* 15,12 €
8.2.2.4 Nitróxeno total disolto, por mostra* 12,90 €

8.2.3

COMPOSTOS ORGÁNICOS

8.2.3.1 Carbono orgánico total, por mostra* 11,37 €
8.2.3.2 Carbono orgánico disolto, por mostra* 14,40 €
8.2.3.3 Substancias activas ao azul de metileno ou axentes tensioactivos aniónicos, por mostra* 15,00 €
8.2.3.4 Índice de fenois, por mostra* 15,00 €


Anexo sobre convenios