Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Técnicas Cromatográficas

  • Tarifas para empresas e outros organismos privados de investigación (Prezos sen IVE).
  • Os ensaios "Equivalente tóxico total (PCDD/F + policlorobifenilos similares a dioxinas)" e "Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas" en forraxes, cereais, piensos e materias primas para piensos, carnes e derivados cárnicos, peixes, moluscos, crustáceos e cefalópodos, aceites, graxas e manteigas, ovos e derivados están acreditados pola ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN conforme aos criterios reflectidos na Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 co número 725/LE1402. O alcance da acreditación pode consultarse no anexo técnico vixente na páxina web de ENAC (http://www.enac.es).
  • As actividades marcadas con * non están amparadas pola acreditación de ENAC.

6.1

ENSAIOS ACREDITADOS EN MATRICES ALIMENTARIAS

6.1.1 Equivalente tóxico total (PCDD/F + policlorobifenilos similares a dioxinas) e suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluídos no alcance de acreditación, por mostra 400,00 €
6.1.2 Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluídos no alcance de acreditación, por mostra 289,33 €

6.2

ENSAIOS NON ACREDITADOS

6.2.1 Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) ou cromatografía de gases, por hora* 20,00 €
6.2.3 Cromatografía gases-espectrometría masas (baixa resolución), por hora* 80,00 €
6.2.5 Cromatografía gases-espectrometría masas (alta resolución), por hora* 150,00 €
6.2.7 Cromatografía líquida alta eficacia-Espectrometría masas (HPLC-MS), por hora* 83,26 €
6.2.9 Cromatografía líquida alta eficacia-Espectrometría masas (HPLC-MS), por día* 1000,00 €
6.2.11 Hidrocarburos aromáticos policíclicos en augas por GC-MS, por mostra* 120,00 €
6.2.12 Hidrocarburos aromáticos policíclicos en mostras sólidas por GC-MS, por mostra* 140,00 €
6.2.13 Índice de hidrocarburos de petróleo en augas GC-FID, por mostra* 80,00 €
6.2.14 Índice de hidrocarburos de petróleo en mostras sólidas GC-FID, por mostra* 110,00 €
6.2.15 Multirresiduos de praguicidas en mostras sólidas, por mostra* 178,22 €
6.2.16 Praguicidas organoclorados en augas por GC-MS, por mostra* 142,58 €
6.2.17 Praguicidas organoclorados en sólidos por GC-MS, por mostra* 142,58 €
6.2.18 Compostos orgánicos volátiles en augas PT-GC-MS, por mostra* 80,00 €
6.2.19 Policlorobifenilos indicadores en augas por GC-MS, por mostra* 128,13 €
6.2.20 Policlorobifenilos indicadores en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación por GC-MS, por mostra* 128,13 €
6.2.21 Policlorobifenilos indicadores en aceite mineral, por mostra* 94,55 €
6.2.22 Policlorobifenilos “dioxin like” método EPA 1668 en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* 289,33 €
6.2.23 Equivalente tóxico total PCDD/F + policlorobifenilos "dioxin like" por HRGC-HRMS en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* 400,00 €
6.2.24 Aflatoxina B1, ocratoxina, zearalenona, vomitoxina e fumonisina en alimentos, por mostra* 183,18 €
6.2.25 Aflatoxina B1, ocratoxina e zearalenona en alimentos, por mostra* 72,17 €
6.2.26 Contaminantes emerxentes en augas por HPLC/MS, por mostra* 180,00 €
6.2.27 Biotoxinas mariñas mediante HPLC/MS, por mostra* 72,87 €
6.2.28 Determinación de aminoácidos en fluídos biolóxicos* 40,00 €


Anexo sobre convenios