Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Espectrometría De Plasma-Masas

 • Tarifas para empresas e outros organismos privados de investigación (Prezos sen IVE).
 • As actividades marcadas con * non están amparadas pola acreditación de ENAC.
 • Os seguintes ensaios están acreditados pola ENTIDADE NACIONAL DE ACREDITACIÓN conforme aos criterios recollidos na norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017:

  - Determinación de metais disoltos por ICP-MS (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr) e fósforo total por ICP-MS en augas continentais non tratadas (número de expediente 725/LE1798)

  - Ensaio de análise directa de Hg en piensos e materias primas para piensos (número de expediente 725/LE1402)

  O alcance da acreditación pode consultarse nos anexos técnicos vixentes na página web de ENAC (http://www.enac.es).


  .

3.1

METAIS E METALOIDES POR ICP-MS

3.1.1 Prezo base para elementos totais en mostras sólidas, por mostra* 1, 4 94,12 €
3.1.2 Prezo base para elementos totais en mostras líquidas, por mostra* 1 71,97 €
3.1.3 Prezo base para elementos disoltos en mostras líquidas, por mostra* 1 44,08 €
3.1.4 Prezo base para elementos totais en disolventes orgánicos, por mostra* 1 93,39 €
3.1.5 Prezo por elemento* 5,01 €
3.1.6 Análise semicuantitativa por ICP-MS* 3 71,30 €
3.1.7 LA-HR-ICP-MS, 15 disparos* 97,42 €
3.1.8 Prezo por disparo adicional* 3,90 €
3.1.9 HPLC-ICP-MS cuadrupolar, por hora* 110,88 €
3.1.10 Prezo por elemento total* 7,52 €
3.1.11 Posta a punto método LA-ICP-MS, por hora* 140,70 €

3.2

DETERMINACIÓN DE METAIS E METALOIDES POR ICP-MS ACREDITADOS EN AUGAS CONTINENTAIS NON TRATADAS

3.2.1 Prezo base para elementos disoltos en augas continentais non tratadas, por mostra 1 48,98 €
3.2.2 Prezo por elemento (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr) en augas continentais non tratadas 5,01 €
3.2.3 Determinación de fósforo total en augas continentais non tratadas, por mostra 76,98 €

3.3

DETERMINACIÓN DE METAIS E METALOIDES POR ICP-MS NON ACREDITADOS EN AUGAS

3.3.1 Prezo base para elementos totais en augas, por mostra* 1 71,97 €
3.3.2 Prezo base para elementos disoltos (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Sr  en augas diferentes de augas continentais non tratadas, outros elementos en augas), por mostra* 1 48,98 €
3.3.3 Prezo por elemento (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Sr  en augas diferentes de augas continentais non tratadas, outros elementos en augas)* 5,01 €
3.3.4 Análise semicuantitativa por ICP-MS para elementos totais en augas* 3 71,30 €

3.4

DETERMINACIÓN DE MERCURIO MEDIANTE SISTEMA DE ANÁLISE DIRECTA

3.4.1  Análise directa de mercurio en piensos e materias primas para piensos  2 7,62 €
3.4.2  Análise directa de mercurio en matrices non incluídas no alcance da acreditación* 2 7,62 €
 • 1 Cálculo do prezo por mostra: prezo base + (prezo por elemento × n.º total de elementos a determinar).
 • 2 Inclúe a medida da mostra por triplicado.
 • 3 Esta tarifa súmase ao prezo base correspondente en lugar de "prezo por elemento" cando a análise semicuantititativa sexa para dez ou máis elementos.
 • 4 Inclúe a preparación e medida da mostra por duplicado.


Anexo sobre convenios