Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Técnicas Cromatográficas

  • Tarifas para universidades e organismos públicos de investigación (Prezos sen IVE).
  • As actividades marcadas con * non están amparadas pola acreditación de ENAC.
  • Os ensaios "Equivalente tóxico total (PCDD/F + policlorobifenilos similares a dioxinas)" e "Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas" en forraxes, cereais, piensos e materias primas para piensos, carnes e derivados cárnicos, peixes, moluscos, crustáceos e cefalópodos, aceites, graxas e manteigas, ovos e derivados están acreditados pola ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN conforme aos criterios reflectidos na Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 co número 725/LE1402. O alcance da acreditación pode consultarse no anexo técnico vixente na páxina web de ENAC (http://www.enac.es).

6.1

ENSAIOS ACREDITADOS EN MATRICES ALIMENTARIAS

6.1.1 Equivalente tóxico total (PCDD/F + policlorobifenilos similares a dioxinas) e suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluídos no alcance de acreditación, por mostra 340,00 €
6.1.2 Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluídos no alcance de acreditación, por mostra 150,02 €

6.2

ENSAIOS NON ACREDITADOS

6.2.1 Cromatografía gases-espectrometría masas (baixa resolución), por hora* 25,38 €
6.2.2 Cromatografía gases-espectrometría masas (alta resolución), por hora* 45,67 €
6.2.3 Cromatografía líquida alta eficacia-Espectrometría masas (HPLC-MS), por hora* 33,80 €
6.2.4 Cromatografía líquida alta eficacia-Espectrometría masas (HPLC-MS), por día* 233,45 €
6.2.5 Hidrocarburos aromáticos policíclicos en augas por GC-MS, por mostra* 81,20 €
6.2.6 Hidrocarburos aromáticos policíclicos en mostras sólidas por GC-MS, por mostra* 101,50 €
6.2.7 Multirresiduos de praguicidas en mostras sólidas, por mostra* 115,78 €
6.2.8 Praguicidas organoclorados en augas por GC-MS, por mostra* 86,83 €
6.2.9 Praguicidas organoclorados en sólidos por GC-MS, por mostra* 86,83 €
6.2.10 Compostos orgánicos volátiles en augas PT-GC-MS, por mostra* 50,75 €
6.2.11 Policlorobifenilos indicadores en augas por GC-MS, por mostra* 85,11 €
6.2.12 Policlorobifenilos indicadores en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación por GC-MS, por mostra* 85,11 €
6.2.13 Policlorobifenilos indicadores en aceite mineral, por mostra* 63,99 €
6.2.14 Policlorobifenilos “dioxin like” método EPA 1668 en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* 152,27 €
6.2.15 Equivalente tóxico total PCDD/F + policlorobifenilos "dioxin like" por HRGC-HRMS en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* 340,00 €
6.2.16 Aflatoxina B1, ocratoxina, zearalenona, vomitoxina e fumonisina en alimentos, por mostra* 122,12 €
6.2.17 Aflatoxina B1, ocratoxina e zearalenona en alimentos, por mostra* 49,96 €
6.2.18 Contaminantes emerxentes en augas por HPLC/MS, por mostra* 90,00 €


Anexo sobre convenios