Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Espectroscopia Molecular

  • Tarifas para universidades e organismos públicos de investigación (Prezos sen IVE).

4.1

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

4.1.1

AVANCE III 400

4.1.1.1 Protón estándar en disolución Avance III 400 1,69 €
4.1.1.2 Experimentos alta temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 11,70 €
4.1.1.3 Experimentos baixa temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 19,32 €
4.1.1.4 Experimentos Avance III 400, líquidos, por hora 4,95 €
4.1.1.5 Utilización de rotor de semisólidos (incluíndo preparación da mostra no rotor) 21,13 €
4.1.1.6 Experimentos Avance III 400, semisólidos, por hora 9,19 €

4.1.2

AVANCE 500 (Criosonda ou BBI)

4.1.2.1 Protón estándar Avance 500 5,86 €
4.1.2.2 Experimentos alta temperatura Avance 500, por hora 19,97 €
4.1.2.3 Experimentos baixa temperatura Avance 500, por hora 21,34 €
4.1.2.4 Experimentos Avance 500, por hora 10,51 €

4.1.3

CONSUMIBLES RMN

4.1.3.1 Disolventes deuterados (CDCl3), por ensaio 4,64 €
4.1.3.2 Disolventes deuterados (D2O), por ensaio 5,57 €
4.1.3.3 Disolventes deuterados (DMSO-d6), por ensaio 8,07 €
4.1.3.4 Disolventes deuterados (Acetona), por ensaio 12,65 €
4.1.3.5 Disolventes deuterados (Acetonitrilo), por ensaio 13,21 €
4.1.3.6 Disolventes deuterados (metanol-d4), por ensaio 22,05 €
4.1.3.7 Disolventes deuterados (benceno), por ensaio 34,05 €

4.2

ESPECTROMETRÍA DE MASAS

4.2.1 Espectros de masas en baixa resolución: EI, CI, FAB ou ESI-TOF 7,50 €
4.2.2 Espectros de masas en alta resolución: EI, CI, FAB ou ESI-TOF 20,67 €
4.2.3 HPLC-MS, por hora 39,86 €
4.2.4 Espectros de masas ESI Orbitrap 7,97 €

4.3

ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRAVERMELLO

4.3.1 Espectro FTIR 3,90 €
4.3.2 Preparación pastilla KBr 9,75 €
4.3.3 Preparación pastilla KBr, autoservizo 1,73 €
4.3.4 Utilización do espectrofotómetro FTIR, por hora 13,29 €

4.4

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

4.4.1 Determinación do índice de refracción en mostras acuosas 20,70 €
  • 1 Consúltese dispoñibilidade.
  • 2 Dispoñible en autoservizo para usuarios/as debidamente cualificados/as. Consúltese coa unidade.
  • 3 A realización dun ensaio EI, FAB ou ESI-TOF de alta resolución/masa exacta conlevará sempre a realización previa do correspondente ensaio de baixa resolución/masa nominal, que se facturará separadamente.


Anexo sobre convenios