Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Espectroscopia Molecular

  • Tarifas para universidades e organismos públicos de investigación (Prezos sen IVE).

4.1

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

4.1.1

AVANCE III 400

4.1.1.1 Protón estándar en disolución Avance III 400 1,75 €
4.1.1.2 Experimentos alta temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 12,11 €
4.1.1.3 Experimentos baixa temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 20,00 €
4.1.1.4 Experimentos Avance III 400, líquidos, por hora 5,12 €
4.1.1.5 Utilización de rotor de semisólidos (incluíndo preparación da mostra no rotor) 21,86 €
4.1.1.6 Experimentos Avance III 400, semisólidos, por hora 9,51 €

4.1.2

AVANCE 500 (Criosonda ou BBI)

4.1.2.1 Protón estándar Avance 500 6,07 €
4.1.2.2 Experimentos alta temperatura Avance 500, por hora 20,67 €
4.1.2.3 Experimentos baixa temperatura Avance 500, por hora 22,08 €
4.1.2.4 Experimentos Avance 500, por hora 10,88 €

4.1.3

CONSUMIBLES RMN

4.1.3.1 Disolventes deuterados (CDCl3), por ensaio 4,81 €
4.1.3.2 Disolventes deuterados (D2O), por ensaio 5,76 €
4.1.3.3 Disolventes deuterados (DMSO-d6), por ensaio 8,35 €
4.1.3.4 Disolventes deuterados (Acetona), por ensaio 13,09 €
4.1.3.5 Disolventes deuterados (Acetonitrilo), por ensaio 13,67 €
4.1.3.6 Disolventes deuterados (metanol-d4), por ensaio 22,82 €
4.1.3.7 Disolventes deuterados (benceno), por ensaio 35,24 €

4.2

ESPECTROMETRÍA DE MASAS

4.2.1 Espectros de masas en baixa resolución: EI, CI, FAB 7,76 €
4.2.2 Espectros de masas en alta resolución: EI, CI, FAB 21,39 €
4.2.3 HPLC-MS, por hora 41,26 €
4.2.4 Espectros de masas ESI Orbitrap 8,25 €

4.3

ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRAVERMELLO

4.3.1 Espectro FTIR 4,04 €
4.3.2 Preparación pastilla KBr 10,09 €
4.3.3 Preparación pastilla KBr, autoservizo 1,79 €
4.3.4 Utilización do espectrofotómetro FTIR, por hora 13,76 €

4.4

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

4.4.1 Determinación do índice de refracción en mostras acuosas 21,42 €
  • 1 Consúltese dispoñibilidade.
  • 2 Dispoñible en autoservizo para usuarios/as debidamente cualificados/as. Consúltese coa unidade.
  • 3 A realización dun ensaio EI, CI ou FAB de alta resolución/masa exacta conlevará sempre a realización previa do correspondente ensaio de baixa resolución/masa nominal, que se facturará separadamente.


Anexo sobre convenios