Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Técnicas Cromatográficas

  • Tarifas para persoal investigador pertencente á Universidade da Coruña. Estas tarifas teñen unha bonificación respecto ás tarifas para organizacións públicas.
  • As actividades marcadas con * non están amparadas pola acreditación de ENAC.
  • Os ensaios "Equivalente tóxico total (PCDD/F + policlorobifenilos similares a dioxinas)" e "Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas" en forraxes, cereais, piensos e materias primas para piensos, carnes e derivados cárnicos, peixes, moluscos, crustáceos e cefalópodos, aceites, graxas e manteigas, ovos e derivados están acreditados pola ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN conforme aos criterios reflectidos na Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 co número 725/LE1402. O alcance da acreditación pode consultarse no anexo técnico vixente na páxina web de ENAC (http://www.enac.es).
  • Os ensaios de pH, condutividade, amonio, materia en suspensión, DBO-5, DQO en augas continentais non tratadas están acreditados pola ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN conforme aos criterios recollidos na norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 co número de expediente 725/LE1798. O alcance da acreditación pode consultarse no anexo técnico vixente na páxina web de ENAC (http://www.enac.es).

6.1

ENSAIOS ACREDITADOS EN MATRICES ALIMENTARIAS

6.1.1 Equivalente tóxico total (PCDD/F + policlorobifenilos similares a dioxinas) e suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluídos no alcance de acreditación, por mostra 293,52 €
6.1.2 Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en alimentos incluídos no alcance de acreditación, por mostra 59,43 €

6.2

ENSAIOS ACREDITADOS EN AUGAS CONTINENTAIS NON TRATADAS

6.2.1

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

6.2.1.1 pH, augas continentais non tratadas, por mostra 4,94 €
6.2.1.2 Condutividade, augas continentais non tratadas, por mostra 7,12 €
6.2.1.3 Sólidos en suspensión (sinxelo), augas continentais non tratadas, por mostra 4,16 €
6.2.1.4 DQO, augas continentais non tratadas, por mostra 8,34 €
6.2.1.5 DBO-5, augas continentais non tratadas, por mostra 8,45 €

6.2.2

CONSTITUÍNTES INORGÁNICOS NON METÁLICOS

6.2.2.1 Amonio, augas continentais non tratadas, por mostra 8,75 €

6.3

ENSAIOS NON ACREDITADOS

6.3.1

TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS

6.3.1.1 Cromatografía gases-espectrometría masas (baixa resolución), por hora* 9,75 €
6.3.1.2 Cromatografía líquida alta eficacia-Espectrometría masas (HPLC-MS), por hora* 22,40 €
6.3.1.3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos en augas por GC-MS, por mostra* 47,96 €
6.3.1.4 Hidrocarburos aromáticos policíclicos en mostras sólidas por GC-MS, por mostra* 60,45 €
6.3.1.5 Compostos orgánicos volátiles GC-MS-QQQ, por mostra 30,63 €
6.3.1.6 Suma de policlorobifenilos non similares a dioxinas por HRGC-HRMS en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación por GC-MS, por mostra* 59,43 €
6.3.1.7 Policlorobifenilos “dioxin like” método EPA 1668 en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* 89,50 €
6.3.1.8 Equivalente tóxico total PCDD/F + policlorobifenilos "dioxin like" por HRGC-HRMS en matrices ambientais e en alimentos non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* 293,52 €
6.3.1.9 Aflatoxina B1, ocratoxina, zearalenona, vomitoxina e fumonisina en alimentos, por mostra* 81,13 €
6.3.1.10 Contaminantes emerxentes en augas por HPLC/MS, por mostra* 51,65 €

6.3.2

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

6.3.2.1 pH, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 4,94 €
6.3.2.2 Condutividade, en augas diferentes de augas continentais non tratadas,  por mostra* 7,12 €
6.3.2.3 Sólidos en suspensión, en augas diferentes de augas continentais non tratadas (sinxelo), por mostra* 4,16 €
6.3.2.4 DQO, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 8,34 €
6.3.2.5 DBO-5, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 8,45 €
6.3.2.6 Residuo seco 180 ºC (sinxelo), por mostra* 2,36 €
6.3.2.7 Residuo seco 110 ºC (sinxelo), por mostra* 2,36 €
6.3.2.8 Sólidos disoltos por gravimetría (sinxelo) por mostra* 2,84 €
6.3.2.9 Sólidos en suspensión e sólidos disoltos por gravimetría (sinxelo), en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 4,18 €
6.3.2.10 Cor, por mostra* 5,30 €
6.3.2.11 Turbidez, por mostra* 3,35 €
6.3.2.12 Carbonatos, bicarbonatos e alcalinidade por valoración potenciométrica, por mostra* 6,74 €

6.3.3

CONSTITUÍNTES INORGÁNICOS NON METÁLICOS

6.3.3.1 Amonio, en augas diferentes de augas continentais non tratadas, por mostra* 8,75 €
6.3.3.2 Anións: Cl-, Br-, NO-2, NO-3, SO-24, F-, PO-34, por mostra* 8,59 €
6.3.3.3 Cianuro total, por mostra* 5,95 €
6.3.3.4 Nitróxeno total disolto, por mostra* 5,33 €

6.3.4

COMPOSTOS ORGÁNICOS

6.3.4.1 Carbono orgánico total, por mostra* 4,99 €
6.3.4.2 Carbono orgánico disolto, por mostra* 5,59 €
6.3.4.3 Substancias activas ao azul de metileno ou axentes tensioactivos aniónicos, por mostra* 5,93 €
6.3.4.4 Índice de fenois, por mostra* 5,90 €


Anexo sobre convenios