Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Espectroscopia Molecular

  • Tarifas para persoal investigador pertencente á Universidade da Coruña. Estas tarifas teñen unha bonificación respecto ás tarifas para organizacións públicas.

4.1

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

4.1.1

AVANCE III 400

4.1.1.1 Protón estándar en disolución Avance III 400 0,50 €
4.1.1.2 Experimentos alta temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 3,64 €
4.1.1.3 Experimentos baixa temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 8,74 €
4.1.1.4 Experimentos Avance III 400, líquidos, por hora 1,39 €
4.1.1.5 Utilización de rotor de semisólidos (incluíndo preparación da mostra no rotor) 10,15 €
4.1.1.6 Experimentos Avance III 400, semisólidos, por hora (primeiras 2 horas) 4,16 €
4.1.1.7 Experimentos Avance III 400, semisólidos, por hora (horas a maiores de 2) 3,33 €

4.1.2

AVANCE 500 (Criosonda ou BBI)

4.1.2.1 Protón estándar Avance 500 1,56 €
4.1.2.2 Experimentos alta temperatura Avance 500, por hora 6,18 €
4.1.2.3 Experimentos baixa temperatura Avance 500, por hora 9,84 €
4.1.2.4 Experimentos Avance 500, por hora 3,09 €

4.1.3

CONSUMIBLES RMN

4.1.3.1 Disolventes deuterados (CDCl3, D2O), por ensaio 2,79 €
4.1.3.2 Disolventes deuterados (DMSO-d6, acetona-d), por ensaio 5,01 €
4.1.3.3 Disolventes deuterados (CD3CN), por ensaio 7,26 €
4.1.3.4 Disolventes deuterados (metanol-d4, benceno-d, outros), por ensaio 13,38 €

4.2

ESPECTROMETRÍA DE MASAS

4.2.1 Espectros de masas en baixa resolución: EI, CI, FAB ou ESI-TOF 2,03 €
4.2.2 Espectros de masas en alta resolución: EI, CI, FAB ou ESI-TOF 3,47 €
4.2.3 MALDI-TOF, baixa resolución 8,09 €
4.2.4 Experimentos MS/MS baixa resolución, por precursor 3,47 €
4.2.5 ESI-Q-TOF MS/MS, por fragmento 3,47 €
4.2.6 MALDI-TOF PSD, por hora 46,20 €
4.2.7 Utilización GCMS baixa resolución, por hora 7,41 €
4.2.8 Utilización GCMS alta resolución, por hora 14,84 €
4.2.9 Utilización GCMS, cambio de columna 14,84 €
4.2.10 HPLC-MS, por hora 17,33 €
4.2.11 HPLC-MS, por día 115,52 €
4.2.12 LC-MS, por hora 14,84 €
4.2.13 Utilización equipo MALDI-TOF Voyager de STR, por hora 7,41 €
4.2.14 Busca de espectros en libraría, por espectro 1,24 €
4.2.15 Espectros de masas ESI Orbitrap 2,75 €

4.3

ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRAVERMELLO

4.3.1 Espectro FTIR 0,73 €
4.3.2 Preparación pastilla KBr 1,83 €
4.3.3 Preparación pastilla KBr, autoservizo 0,38 €
4.3.4 Utilización do espectrofotómetro FTIR, por hora 3,71 €
4.3.5 Utilización accesorio de líquidos FTIR, por mostra 3,71 €

4.4

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA

4.4.1 Equipo ATG/ATD, aire sintético, nitróxeno ou argon, por hora 3,71 €
4.4.2 Suplemento por uso de cápsulas de platino, por determinación 6,18 €

4.5

ESPECTROPOLARÍMETRO DE DICROÍSMO CIRCULAR E DISPERSIÓN ÓPTICA ROTATORIA

4.5.1 Espectropolarímetro CD/ORD, autoservizo, por hora 3,35 €

4.6

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

4.6.1 Determinación do índice de refracción en mostras acuosas 3,47 €
  • 1 Consúltese dispoñibilidade.
  • 2 Dispoñible en autoservizo para usuarios/as debidamente cualificados/as. Consúltese coa unidade.
  • 3 A realización dun ensaio ESI-Q-TOF MS/MS ou MALDI-TOF PSD conlevará sempre a realización previa do correspondente ensaio ESI-TOF ou MALDI-TOF, que se facturará separadamente.
  • 4 A realización dun ensaio EI, FAB ou ESI-TOF de alta resolución/masa exacta conlevará sempre a realización previa do correspondente ensaio de baixa resolución/masa nominal, que se facturará separadamente.


Anexo sobre convenios