Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Espectroscopia Molecular

  • Tarifas para persoal investigador pertencente á Universidade da Coruña. Estas tarifas teñen unha bonificación respecto ás tarifas para organizacións públicas.

4.1

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

4.1.1

AVANCE III 400

4.1.1.1 Protón estándar en disolución Avance III 400 0,56 €
4.1.1.2 Experimentos alta temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 3,90 €
4.1.1.3 Experimentos baixa temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 9,20 €
4.1.1.4 Experimentos Avance III 400, líquidos, por hora 1,56 €
4.1.1.5 Utilización de rotor de semisólidos (incluíndo preparación da mostra no rotor) 10,56 €
4.1.1.6 Experimentos Avance III 400, semisólidos, por hora 4,60 €

4.1.2

AVANCE 500 (Criosonda ou BBI)

4.1.2.1 Protón estándar Avance 500 1,75 €
4.1.2.2 Experimentos alta temperatura Avance 500, por hora 6,66 €
4.1.2.3 Experimentos baixa temperatura Avance 500, por hora 10,46 €
4.1.2.4 Experimentos Avance 500, por hora 3,50 €

4.1.3

CONSUMIBLES RMN

4.1.3.1 Disolventes deuterados (CDCl3), por ensaio 2,65 €
4.1.3.2 Disolventes deuterados (D2O), por ensaio 3,18 €
4.1.3.3 Disolventes deuterados (DMSO-d6), por ensaio 3,23 €
4.1.3.4 Disolventes deuterados (Acetona), por ensaio 8,43 €
4.1.3.5 Disolventes deuterados (Acetonitrilo), por ensaio 7,55 €
4.1.3.6 Disolventes deuterados (metanol-d4), por ensaio 12,60 €
4.1.3.7 Disolventes deuterados (benceno), por ensaio 22,70 €

4.2

ESPECTROMETRÍA DE MASAS

4.2.1 Espectros de masas en baixa resolución: EI, CI, FAB ou ESI-TOF 2,28 €
4.2.2 Espectros de masas en alta resolución: EI, CI, FAB ou ESI-TOF 3,94 €
4.2.3 HPLC-MS, por hora 19,93 €
4.2.4 Espectros de masas ESI Orbitrap 3,13 €

4.3

ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRAVERMELLO

4.3.1 Espectro FTIR 0,85 €
4.3.2 Preparación pastilla KBr 2,14 €
4.3.3 Preparación pastilla KBr, autoservizo 0,40 €
4.3.4 Utilización do espectrofotómetro FTIR, por hora 4,22 €

4.4

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

4.4.1 Determinación do índice de refracción en mostras acuosas 3,95 €
  • 1 Consúltese dispoñibilidade.
  • 2 Dispoñible en autoservizo para usuarios/as debidamente cualificados/as. Consúltese coa unidade.
  • 3 A realización dun ensaio EI, FAB ou ESI-TOF de alta resolución/masa exacta conlevará sempre a realización previa do correspondente ensaio de baixa resolución/masa nominal, que se facturará separadamente.


Anexo sobre convenios