Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Espectroscopia Molecular

  • Tarifas para persoal investigador pertencente á Universidade da Coruña. Estas tarifas teñen unha bonificación respecto ás tarifas para organizacións públicas.

4.1

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

4.1.1

AVANCE III 400

4.1.1.1 Protón estándar en disolución Avance III 400 2 0,50 €
4.1.1.2 Experimentos alta temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 3,64 €
4.1.1.3 Experimentos baixa temperatura Avance III 400, líquidos, por hora 8,74 €
4.1.1.4 Experimentos Avance III 400, líquidos, por hora 2 1,39 €
4.1.1.5 Utilización de rotor de semisólidos (incluíndo preparación da mostra no rotor) 10,15 €
4.1.1.6 Experimentos Avance III 400, semisólidos, por hora (primeiras 2 horas) 2 4,16 €
4.1.1.7 Experimentos Avance III 400, semisólidos, por hora (horas a maiores de 2) 2 3,33 €

4.1.2

AVANCE 500 (Criosonda ou BBI)

4.1.2.1 Protón estándar Avance 500 2 1,56 €
4.1.2.2 Experimentos alta temperatura Avance 500, por hora 6,18 €
4.1.2.3 Experimentos baixa temperatura Avance 500, por hora 9,84 €
4.1.2.4 Experimentos Avance 500, por hora 2 3,09 €

4.1.3

CONSUMIBLES RMN 1

4.1.3.1 Disolventes deuterados (CDCl3, D2O), por ensaio 2,79 €
4.1.3.2 Disolventes deuterados (DMSO-d6, acetona-d), por ensaio 5,01 €
4.1.3.3 Disolventes deuterados (CD3CN), por ensaio 7,26 €
4.1.3.4 Disolventes deuterados (metanol-d4, benceno-d, outros), por ensaio 13,38 €

4.2

ESPECTROMETRÍA DE MASAS

4.2.1 Espectros de masas en baixa resolución: EI, CI, FAB ou ESI-TOF 2,03 €
4.2.2 Espectros de masas en alta resolución: EI, CI, FAB ou ESI-TOF 4 3,47 €
4.2.3 MALDI-TOF, baixa resolución 8,09 €
4.2.4 Experimentos MS/MS baixa resolución, por precursor 3,47 €
4.2.5 ESI-Q-TOF MS/MS, por fragmento 3 3,47 €
4.2.6 MALDI-TOF PSD, por hora 3 46,20 €
4.2.7 Utilización GCMS baixa resolución, por hora 7,41 €
4.2.8 Utilización GCMS alta resolución, por hora 14,84 €
4.2.9 Utilización GCMS, cambio de columna 14,84 €
4.2.10 HPLC-MS, por hora 2 17,33 €
4.2.11 HPLC-MS, por día 2 115,52 €
4.2.12 LC-MS, por hora 2 14,84 €
4.2.13 Utilización equipo MALDI-TOF Voyager de STR, por hora 2 7,41 €
4.2.14 Busca de espectros en libraría, por espectro 1,24 €
4.2.15 Espectros de masas ESI Orbitrap 2,75 €

4.3

ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRAVERMELLO

4.3.1 Espectro FTIR 0,73 €
4.3.2 Preparación pastilla KBr 1,83 €
4.3.3 Preparación pastilla KBr, autoservizo 0,38 €
4.3.4 Utilización do espectrofotómetro FTIR, por hora 2 3,71 €
4.3.5 Utilización accesorio de líquidos FTIR, por mostra 2 3,71 €

4.4

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA

4.4.1 Equipo ATG/ATD, aire sintético, nitróxeno ou argon, por hora 3,71 €
4.4.2 Suplemento por uso de cápsulas de platino, por determinación 6,18 €

4.5

ESPECTROPOLARÍMETRO DE DICROÍSMO CIRCULAR E DISPERSIÓN ÓPTICA ROTATORIA

4.5.1 Espectropolarímetro CD/ORD, autoservizo, por hora 3,35 €

4.6

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

4.6.1 Determinación do índice de refracción en mostras acuosas 3,47 €
  • 1 Consúltese dispoñibilidade.
  • 2 Dispoñible en autoservizo para usuarios/as debidamente cualificados/as. Consúltese coa unidade.
  • 3 A realización dun ensaio ESI-Q-TOF MS/MS ou MALDI-TOF PSD conlevará sempre a realización previa do correspondente ensaio ESI-TOF ou MALDI-TOF, que se facturará separadamente.
  • 4 A realización dun ensaio EI, FAB ou ESI-TOF de alta resolución/masa exacta conlevará sempre a realización previa do correspondente ensaio de baixa resolución/masa nominal, que se facturará separadamente.


Anexo sobre convenios