Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Espectrometría De Plasma-Masas

  • Tarifas para persoal investigador pertencente á Universidade da Coruña. Estas tarifas teñen unha bonificación respecto ás tarifas para organizacións públicas.
  • As actividades marcadas con * non están amparadas pola acreditación de ENAC.
  • Os seguintes ensaios están acreditados pola ENTIDADE NACIONAL DE ACREDITACIÓN conforme aos criterios recollidos na norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017: 1) Determinación de metais disoltos por ICP-MS (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr) e fósforo total en augas continentais non tratadas e (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb) en augas residuais (número de expediente 725/LE1798). 2) Ensaio de análise directa de Hg en piensos e materias primas para piensos (número de expediente 725/LE1402). O alcance da acreditación pode consultarse nos anexos técnicos vixentes na página web de ENAC (http://www.enac.es).

3.1

METAIS E METALOIDES POR ICP-MS

3.1.1 Prezo base para elementos totais en mostras sólidas, por mostra* 18,58 €
3.1.2 Prezo base para elementos totais en mostras líquidas, por mostra* 13,00 €
3.1.3 Prezo base para elementos disoltos en mostras líquidas, por mostra* 7,44 €
3.1.4 Prezo base para elementos totais en disolventes orgánicos, por mostra* 16,94 €
3.1.5 Prezo por elemento* 0,97 €
3.1.6 Análise semicuantitativa por ICP-MS* 8,11 €
3.1.7 LA-HR-ICP-MS, 15 disparos* 22,50 €
3.1.8 Prezo por disparo adicional* 1,01 €
3.1.9 HPLC-ICP-MS cuadrupolar, por hora* 32,16 €
3.1.10 Prezo por elemento total* 1,75 €
3.1.11 Posta a punto método LA-ICP-MS, por hora* 35,77 €

3.2

DETERMINACIÓN DE METAIS E METALOIDES POR ICP-MS ACREDITADOS EN AUGAS CONTINENTAIS NON TRATADAS E RESIDUAIS

3.2.1 Prezo base para elementos disoltos en augas continentais non tratadas e residuais, por mostra 7,59 €
3.2.2 Prezo por elemento (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr) en augas continentais non tratadas e (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb) en augas residuais 1,00 €
3.2.3 Determinación de fósforo total en augas continentais non tratadas, por mostra 14,16 €

3.3

DETERMINACIÓN DE METAIS E METALOIDES POR ICP-MS NON INCLUIDOS NO ALCANCE DE ACREDITACIÓN EN AUGAS

3.3.1 Prezo base para elementos totais en augas, por mostra* 13,00 €
3.3.2 Prezo base para elementos disoltos en ensaios non incluídos no alcance de acreditación, por mostra* 7,44 €
3.3.3 Prezo por elemento en ensaios non incluídos no alcance de acreditación* 0,97 €
3.3.4 Análise semicuantitativa por ICP-MS para elementos totais en augas* 8,11 €

3.4

DETERMINACIÓN DE MERCURIO MEDIANTE SISTEMA DE ANÁLISE DIRECTA

3.4.1  Análise directa de mercurio en piensos e materias primas para piensos  3,42 €
3.4.2  Análise directa de mercurio en matrices non incluídas no alcance da acreditación* 3,42 €

3.5

AUTOSERVIZO

3.5.1 ICP-MS cuadrupolar, por hora* 30,28 €
3.5.2 HPLC-ICP-MS cuadrupolar, por hora* 31,12 €
  • 1 Cálculo do prezo por mostra: prezo base + (prezo por elemento × n.º total de elementos a determinar).
  • 2 Inclúe a medida da mostra por triplicado.
  • 3 Esta tarifa súmase ao prezo base correspondente en lugar de "prezo por elemento" cando a análise semicuantititativa sexa para dez ou máis elementos.
  • 4 Inclúe a preparación e medida da mostra por duplicado.
  • 5 Dispoñible en autoservizo para usuarios/as debidamente cualificados/as. Consúltese coa unidade. O prezo do autoservizo non inclúe reactivos, tubos, viais, columnas cromatográficas e demais útiles.
  • 6 Disparo máximo de 60 s, se o disparo é maior en tempo, cada franxa de 60 s contabilizarase como un disparo adicional.


Anexo sobre convenios