Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Espectrometría De Plasma-Masas

 • Tarifas para persoal investigador pertencente á Universidade da Coruña. Estas tarifas teñen unha bonificación respecto ás tarifas para organizacións públicas.
 • As actividades marcadas con * non están amparadas pola acreditación de ENAC.
 • Os seguintes ensaios están acreditados pola ENTIDADE NACIONAL DE ACREDITACIÓN conforme aos criterios recollidos na norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017:

  - Determinación de metais disoltos por ICP-MS (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr) e fósforo total por ICP-MS en augas continentais non tratadas (número de expediente 725/LE1798)

  - Ensaio de análise directa de Hg en piensos e materias primas para piensos (número de expediente 725/LE1402)

  O alcance da acreditación pode consultarse nos anexos técnicos vixentes na página web de ENAC (http://www.enac.es).


  .

3.1

METAIS E METALOIDES POR ICP-MS

3.1.1 Prezo base para elementos totais en mostras sólidas, por mostra* 1, 4 16,13 €
3.1.2 Prezo base para elementos totais en mostras líquidas, por mostra* 1 11,41 €
3.1.3 Prezo base para elementos disoltos en mostras líquidas, por mostra* 1 6,43 €
3.1.4 Prezo base para elementos totais en disolventes orgánicos, por mostra* 1 14,60 €
3.1.5 Prezo por elemento* 0,83 €
3.1.6 Análise semicuantitativa por ICP-MS* 3 6,99 €
3.1.7 LA-HR-ICP-MS, 15 disparos* 19,10 €
3.1.8 Prezo por disparo adicional* 0,77 €
3.1.9 HPLC-ICP-MS cuadrupolar, por hora* 27,19 €
3.1.10 Prezo por elemento total* 1,24 €
3.1.11 Posta a punto método LA-ICP-MS, por hora* 28,14 €

3.2

DETERMINACIÓN DE METAIS E METALOIDES POR ICP-MS ACREDITADOS EN AUGAS CONTINENTAIS NON TRATADAS

3.2.1 Prezo base para elementos disoltos en augas continentais non tratadas, por mostra 1 6,43 €
3.2.2 Prezo por elemento (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr) en augas continentais non tratadas 0,83 €
3.2.3 Determinación de fósforo total en augas continentais non tratadas, por mostra 12,24 €

3.3

DETERMINACIÓN DE METAIS E METALOIDES POR ICP-MS NON ACREDITADOS EN AUGAS

3.3.1 Prezo base para elementos totais en augas, por mostra* 1 11,41 €
3.3.2 Prezo base para elementos disoltos (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Sr  en augas diferentes de augas continentais non tratadas, outros elementos en augas), por mostra* 1 6,43 €
3.3.3 Prezo por elemento (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Sr  en augas diferentes de augas continentais non tratadas, outros elementos en augas)* 0,83 €
3.3.4 Análise semicuantitativa por ICP-MS para elementos totais en augas* 3 6,99 €

3.4

DETERMINACIÓN DE MERCURIO MEDIANTE SISTEMA DE ANÁLISE DIRECTA

3.4.1  Análise directa de mercurio en piensos e materias primas para piensos  2 1,27 €
3.4.2  Análise directa de mercurio en matrices non incluídas no alcance da acreditación* 2 1,27 €

3.5

AUTOSERVIZO

3.5.1 ICP-MS cuadrupolar, por hora* 5 22,33 €
3.5.2 HPLC-ICP-MS cuadrupolar, por hora* 5 25,38 €
 • 1 Cálculo do prezo por mostra: prezo base + (prezo por elemento × n.º total de elementos a determinar).
 • 2 Inclúe a medida da mostra por triplicado.
 • 3 Esta tarifa súmase ao prezo base correspondente en lugar de "prezo por elemento" cando a análise semicuantititativa sexa para dez ou máis elementos.
 • 4 Inclúe a preparación e medida da mostra por duplicado.
 • 5 Dispoñible en autoservizo para usuarios/as debidamente cualificados/as. Consúltese coa unidade. O prezo do autoservizo non inclúe reactivos, tubos, viais, columnas cromatográficas e demais útiles.


Anexo sobre convenios