Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos para o usuario

Servizos para grupos de investigación, institucións públicas e privadas

Bioloxía Molecular

 • Tarifas para persoal investigador pertencente á Universidade da Coruña. Estas tarifas teñen unha bonificación respecto ás tarifas para organizacións públicas.

2.1

SECUENCIACIÓN DE ADN

2.1.1 Secuenciación de ADN (por secuencia) 4,71 €
2.1.2 Secuenciación de ADN (por secuencia, enviando unha placa completa de 96 pozos) 4,55 €
2.1.3 Purificación enzimática de produtos de PCR (por mostra) 1,21 €
2.1.4 Purificación enzimática de produtos de PCR (por mostra, enviando una placa completa de 96 pozos) 1,03 €
2.1.5 Purificación de produtos de PCR con columnas de centrifugación (por mostra) 2,56 €
2.1.6 Purificación de produtos de PCR, outros métodos (por mostra) consúltese
2.1.7 Análise de fragmentos de ADN (inclúe estándar de tamaño) 2,40 €
2.1.8 Análise de fragmentos de ADN (non inclúe estándar de tamaño) 1,93 €
2.1.9 Análise de SNPs consúltese
2.1.10 Purificación con SAP consúltese

2.2

REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR)

2.2.1 Amplificación de ADN por PCR 1,74 €
2.2.2 PCR con transcriptasa inversa (RT-PCR) consúltese
2.2.3 PCR cuantitativa en tempo real, PLACA 6,33 €
2.2.4 PCR cuantitativa en tempo real, sondas SYBRGREEN (duplicado) 2,38 €
2.2.5 PCR cuantitativa en tempo real, sondas ESPECÍFICAS consúltese
2.2.6 Tapa de selado adicional para q-PCR 2,34 €

2.3

EXTRACCIÓN DE ADN

2.3.1 Extracción de ADN plasmídico consúltese
2.3.2 Extracción de ADN total a partir de tecidos, sangue e cultivos celulares 5,47 €
2.3.3 Extracción de ADN total a partir de outras fontes (solos, plantas…) consúltese

2.4

EXTRACCIÓN DE ARN

2.4.1 Extracción de ARN total consúltese

2.5

CUANTIFICACIÓN DE ADN, ARN E PROTEÍNAS

2.5.1 Cuantificación mediante espectrofotometría 0,42 €
2.5.2 Cuantificación mediante fluorescencia 1,76 €
2.5.3 Análise de ADN mediante electroforese en xel de agarosa de 7x10 cm (1-14 mostras) 6,04 €
2.5.4 Análisie de ADN mediante electroforese en xel de agarosa de 15x10 cm (1-29 mostras) 8,89 €
2.5.5 Análise de ADN mediante electroforese en xel de agarosa de 15x20 cm (1-58 mostras) 12,54 €
2.5.6 Análise de ADN mediante electroforese en xel de agarosa de 20x25 cm (1-87 mostras) 16,17 €
2.5.7 Análise de ADN mediante electroforese en xel de agarosa consúltese

2.6

BIOANALIZADOR 2100 (chips)

2.6.1 Análise de ADN, por chip (1-12 mostras) 39,72 €
2.6.2 Análise de ARN, por chip (1-11 mostras) 38,84 €
2.6.3 Análise de proteínas, por chip (1-10 mostras) consúltese
2.6.4 Análise de ácidos nucleicos ou proteínas con chips específicos consúltese

2.7

MICROARRAYS

2.7.1 Análise da calidade de ARN mediante o Bioanalyzer 2100 (1-12 mostras) 38,84 €
2.7.2 GeneChip de expresión xénica de Affymetrix consúltese
2.7.3 GeneChip de xenotipado de Affymetrix consúltese
2.7.4 Lectura de microarrays co escáner GenePix 4000B (Axon), por hora 29,80 €

2.8

ENSAIOS COMPLETOS

2.8.1 Identificación de microorganismos a partir de cultivos puros 72,69 €
2.8.2 Identificación do sexo en aves consúltese
2.8.3 Ensaios a medida consúltese

2.9

EQUIPAMENTO EN AUTOSERVIZO

2.9.1 Sistema de documentación de xeles UVIdoc HD2/20MX (UVITEC), por hora 1,23 €

2.10

MOLINO CRIOXÉNICO

2.10.1 Moenda mostra tubo de 2,0 mL (6 mostras/ciclo) 8,00 €
2.10.2 Moenda mostra 50 mL (1 mostra/ciclo) 8,00 €
2.10.3 Moenda mostra 50 mL (1 mostra/ciclo) 5,00 €
2.10.4 Uso de nitróxeno líquido (L) 2,17 €
 • 1 A tarifa non inclúe a purificación con SAP.
 • 2 Cobrarase unha placa de 96 pozos íntegra e unha tapa de selado, independentemente dos pozos utilizados no ensaio.
 • 3 A tarifa inclúe a análise por duplicado, isto é, dúas réplicas por mostra.
 • 4 Os chips de ADN teñen unha capacidade de 12 mostras, os de ARN de 12 e os de proteínas de 10 mostras. Recomendamos que se xunten as mostras necesarias para completar os chips, xa que se cobrará un chip enteiro por ensaio, independentemente do número de mostras utilizadas en cada chip.
 • 5 Lectura de microarrays de dúas cores para a obtención de datos (crudos) numéricos. Non se fraccionarán horas (por exemplo: 15 min, 1/2 hora…).
 • 6 A tarifa inclúe a amplificación por PCR e a secuenciación Sanger da rexión 16S do ARN ribosómico e a análise completa até identificar o microorganismo (ensamblaxe de secuencias para obter a secuencia consenso da rexión 16S e procura en bases de datos).
 • 7 A tarifa inclúe a preparación de xeles de agarosa al 1-1,5%.
 • 8 A tarifa se aplica para a solicitude de xeles de agarosa de porcentaxes ≥ 2%.
 • 9 El usuario proporcionará las muestras en tubos "safe-lock" para molienda (ref. Retsch 22.749.0001 o similar) con las bolas correspondientes. El adaptador para tubos de 2,0 mL tiene capacidad para seis tubos. En cada ciclo el adaptador debe estar compensado por lo que se requieren 2, 4 o 6 muestras. .
 • 10 El contenedor de molienda tiene una capacidad de 50 mL y se utiliza una bola de acero de 25 mm de diámetro. La cantidad de muestra a moler por ciclo depende del tipo de material, ya que se debe tener en cuenta el tamaño de la bola.
 • 11 El uso del molino supone desgaste de juntas del contenedor que se deben reponer.
 • 12 El sistema de autollenado de nitrógeno líquido "Autofill", se realiza con un tanque de 50 litros y tiene una duración de aprox. 5 horas.


Anexo sobre convenios